Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για πώληση του 33,8% της Trastor ΑΕΕΑΠ

Στην Wert Red Sàrl, θυγατρική της Varde Partners με έδρα στο Λουξεμβούργο, περνά το 33,8% της εταιρίας ακινήτων.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Wert Red Sàrl για πώληση πακέτου μετοχών της θυγατρικής της, Trastor A.E.E.A.Π.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, η Τράπεζα Πειραιώς , στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, υπέγραψε συμφωνία με την Wert Red Sàrl («Wert»), εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει εξ ολοκλήρου στη Värde Partners («Värde Partners»), για την πώληση 18.551.880 μετοχών της θυγατρικής της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (“Trastor”), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,8% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στο πλαίσιο της ως άνω συμφωνίας, η Wert θα συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων της, η οποία θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα της Trastor.

H πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς καλωσορίζει τις Wert και Värde Partners στο μετοχικό σχήμα της Trastor και πιστεύει ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στις προοπτικές ανάπτυξης της Trastor.

Αναφορικά με τη  Värde Partners , πρόκειται για έναν διεθνή διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 10 δισ. Δολαρίων Η.Π.Α. Η προσέγγιση της Värde Partners είναι προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σε διαφοροποιημένα στοιχεία ενεργητικού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, ενυπόθηκα δάνεια, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, μεταφορές και υποδομές.

Η Varde Partners ενεργεί ως sponsor και διαχειρίζεται ένα σύνολο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχουν διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνταξιοδοτικά σχήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, λοιποί θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες πελάτες. Ευρισκόμενη στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας της, η Värde Partners απασχολεί 220 άτομα με κύρια γραφεία στη Μινεάπολη, στο Λονδίνο και στη Σιγκαπούρη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...